Taalcoaching op Afstand

Het Begint met Taal biedt nieuwe webinars aan over Taalcoaching op Afstand. Een  webinar is een lezing, workshop, college, presentatie of andere vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Voor alle thuiszitters worden er extra webinars, gehouden waaronder een nieuwe webinar over Taalcoaching op afstand.
– Extra webinars SpreekTaal: dinsdag 24 maart van 13.00-14.00 uur en woensdag 1 april van 9.30-10.30 uur. 
– Nieuwe webinar Taalcoaching op afstand: donderdag 26 maart van 10.00-11.00 uur en dinsdag 31 maart van 19.00-20.00 uur.
De webinar Taalcoaching op afstand kan later worden teruggekeken op de speciale Corona-pagina, waar nog meer tips voor coördinatoren en vrijwilligers zijn te vinden.

 

Tips voor taalcoaches rondom Corona

Hieronder enkele tips voor taalcoaches en hun cliënten:

  • Kijk dagelijks op de website van het RIVM voor de laatste stand van aanbevelingen en maatregelen.
  • Een handig overzicht van symptomen bij Corona, griep en verkoudheid:
  • Ga naar de website van Pharos voor een uitleg over het Coronavirus in simpel Nederlands, Turks, Tigrinya, Engels en Arabisch
  • Digitale alternatieven voor taalontmoetingen: Whatsapp, E-mail, Google Hangout, Skype of Facetime-bellen.
  • Online oefenen bijvvoorbeeld:
   www.oefenen.nl  voor beginners. (taal (lezen, schrijven, rekenen). En opdrachten over opvoeding, gezondheid, internetten en omgaan met geld
   www.inburgeren.nl oefenexamens inburgering
   www.beterspellen.nl voor beginners, drie niveaus. Inloggen met cursistnlplein@gmail.com  en het wachtwoord is nlcomputer  
   www.nt2taalmenu.nl voor beginners en gevorderden met veel verschillende sites en oefeningen
  • Zie ook de pagina: Aan de slag van de website.

Corona

Het Coronavirus heeft iedereen in de greep. Als taalcoach weegt u nu wellicht af of u wel of niet naar uw cliënt zult gaan. Dit is het advies:
Ga niet naar uw cliënt indien uzelf en/of uw cliënt ziekteverschijnselen vertoont, die door het RIVM genoemd worden (hoesten, niezen, verhoging)
Indien er geen ziekteverschijnselen zijn, bepaalt u zelf of u uw cliënt wel of niet ontmoet. Het is uw eigen verantwoordelijkheid.
De taalhulp kan wellicht gegeven worden via Whatsapp, E-mail, ….. U geeft bijvoorbeeld feedback op een gemaakte opdracht of u voert een gesprek met elkaar. Statushouders leven vaak in een isolement. Contact met de taalcoach is van groot belang. Het is daarom fijn als het wekelijkse contact blijft in welke vorm dan ook. Wellicht kunt u uw cliënt ook wat uitleg geven over het Coronavirus en/of geruststellen.
We wensen u sterkte de komende weken en hopen dat we het virus snel de baas zijn. Mocht u vragen hebben, neemt u dan via de mail of telefoon contact op met het bestuur van de Stichting.

 

Geslaagd kookexperiment bij WIJ

Op 14 februari hebben vijf taalcoaches en hun vijf taalmaatjes onder begeleiding van Manette en Emmy gezamenlijk een lunch klaargemaakt en opgegeten. De taalmaatjes hadden allemaal een recept bedacht en de boodschappen gedaan. In de keuken van WIJ werd de maaltijd  samen met de taalcoaches gekookt en rond lunchtijd opgediend. Een geslaagde ochtend, gezellig en lekker! Voor herhaling vatbaar en daarom zal het bestuur een subsidie voor deze activiteit gaan aanvragen. Vanwege de keukencapaciteit van WIJ gaat het om kleine groepen. Wordt vervolgd!

Vacature Wereldkeuken Haarlem

U hebt vast wel eens gehoord van de Wereldkeuken Haarlem! In het restaurant van de wereldkeuken Haarlem koken Nieuwe Haarlemmers elke donderdag- en vrijdagavond als vrijwilliger de favoriete gerechten uit hun moederland. Wereldkeuken Haarlem geeft ze een nieuwe kans als kok, maar ook als gastheer/gastvrouw in de bediening. Zij doen hierdoor werkervaring op en oefenen de Nederlandse taal. Daarnaast ontmoeten zij elkaar en ontdekken en ontwikkelen zij hun talenten bij de diverse groepen die er naast de Wereldkeuken zijn; de Wereldtuin, het Wereldnaaiatelier en de Wereldkunstgroep.
Op dit moment is er ruimte voor vrijwilligers (met een andere nationaliteit), die willen meewerken in de Wereldkeuken. Het is voor een nieuwkomer fijn om de Nederlandse taal veel te oefenen en sociale contacten op te bouwen. Er wordt op dit moment gezocht naar versterking in de keuken en in de bediening. De wereldkeuken biedt naast koken nog meer, wat interessant kan zijn voor uw cliënt. Kijk op de website.
Vanaf maart 2020 kunnen vrijwilligers zich ook inschrijven om op woensdagmiddag met te werken in de Wereldtuin aan de Belgiëlaan in Schalkwijk.
Is uw cliënt serieus geïnteresseerd in een vacature of wilt u meer informatie over de activiteiten van Wereldkeuken Haarlem, neem dan contact op met Mirjam Rentema via 0610449115  of mrentema@hotmail.com.

Business-club Heemstede

Voor inwoners van Heemstede
Als het lezen van de post, het doen van uw administratie en het gebruik maken van regelingen u moeite kost, kunt u deelnemen aan de Business-club. Een maal per maand komen we bij elkaar. U kunt elkaar helpen want de een weet dit en de ander weer dat. De aanwezige maatschappelijk werker en een vrijwilliger kunnen uitleg geven als dat nodig is. Er zijn computers beschikbaar.

Resultaat:
• U begrijpt uw post en weet wat u ermee moet doen.
• Uw administratie is op orde.
• U kunt een ander helpen en wordt geholpen.
• U weet waar u informatie over regelingen in de toekomst kunt vinden.
• U hebt nieuwe mensen ontmoet.
• U weet de weg naar instanties die u verder kunnen helpen.

U kunt uw kinderen meenemen. Voor de kinderen wordt een gezellige activiteit georganiseerd  door het jeugdwerk van WIJ Heemstede.
Tijd: vrijdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur

Data
Vrijdag 13 december 2019
De kinderen gaan koken en dat eten we om 17.00 uur gezamenlijk op.
rijdag 17 januari 2020, 15.30 tot 17.30 uur Twee studenten verzorgen een les met tips over hoe u overzicht kunt houden op uw geld.
Vrijdag 28 februari 2020
Vrijdag 27 maart 2020

U hoeft niet iedere bijeenkomst aanwezig te zijn.
Plaats: WIJ Heemstede, locatie De Luifel, zaal 2, Herenweg 96, Heemstede
Contactpersoon: Riny van den Oever, maatschappelijk werker, rvandenoever@wijheemstede.nl, tel: 06-46023701

Meet & Greet in de Luifel

Op woensdag 28 november heeft de Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland weer de halfjaarlijkse Meet & Greet gehouden in De Luifel aan de Herenweg in Heemstede, altijd een mooie gelegenheid om andere taalcoaches te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Gerard Wentholt, voorzitter van de Stichting, kwam met een blijde boodschap: gisteravond werd in het Raadhuis van Heemstede de winnaar van de Vrijwilligerspijs 2019 bekend gemaakt en dat was… Inderdaad!
Daarna volgde een korte inleiding over een nieuw initiatief voor statushouders: Sleutelpersonen Gezondheid. Sleutelpersonen zijn zelf migranten of vluchtelingen die hun weg in Nederland hebben gevonden. Een sleutelpersoon heeft het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap maar ook affiniteit met de gezondheidszorg. Samen met een professional van de GGD, een welzijnsorganisatie, een wijkteam, een migrantenorganisatie kunnen getrainde sleutelpersonen gezondheidsvoorlichting geven en bemiddelen tussen gemeenten, zorginstanties en hun achterban. Ze kunnen een belangrijke brugfunctie vervullen. De inleiding werd verzorgd door Sandra Minderhout (GGD Kennemerland) en Sigalet Batha, sleutelpersoon in Haarlem.

Rond half zes was het etenstijd. Er werd er een Indisch buffet geserveerd, voorafgegaan door een soepje en gevolgd door een dessert. Het was de bedoeling dat alle aanwezigen na elke gang een andere plek zochten om zoveel mogelijk mensen, collega’s, te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Het resultaat was zeer geslaagd, ook dit keer een zinvolle bijeenkomst en… heerlijk eten!

Vrijwilligersprijs Heemstede voor Taalcoaches

Woensdagavond 27 november heeft onze coördinator Clara Wittop Koning uit handen van Sjaak Struijf, de wethouder ‘met onder andere de vrijwilligers in zijn portefeuille’ de prijs voor het beste vrijwilligersinitiatief 2019 van de gemeente Heemstede in ontvangst genomen. De prijs bestaat naast een geldbedrag uit een mooi beeldje.
Vier organisaties waren voorgedragen voor deze prijs. Naast de Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland waren dat de Stichting De Vrolijke Noot, de Stichting Knuffeldier en  de organisatie Plexat. Sjaak Struijf benadrukte in zijn toespraak dat vrijwilligerswerk van groot belang is en dat de jury het behoorlijk moeilijk vond een keus te maken uit de voorgedragen initiatieven. Per slot van rekening heeft elk van de vier organisaties zijn eigen specifieke en belangrijke betekenis.
Wij zijn heel blij dat onze Stichting uiteindelijk als eerste uit de bus is gekomen. Wij zien deze prijs vooral als een groot blijk van waardering voor het werk dat alle taalcoaches week in week uit verrichten in het belang van onze cliënten. Een applaus dus voor al onze taalcoaches, die zich zo met hart en ziel inzetten voor de inburgering van statushouders. En een aanmoediging om zo door te gaan!