Het begint met taal: Webinars

Het Begint met Taal biedt weer een aantal webinars aan. Ga naar www.hetbegintmettaal.nl, klik op extranet (bovenaan de pagina) en log in. Hier is een overzicht:

 • Webinar taalcoaching op afstand, dinsdag 28 april 2020, 9:30 -10:30 uur
 • Webinar Eenvoudig communiceren = makkelijk praten, donderdag 7 mei 2020,19:00 -20:00 uur
 • Webinar Iedereen actief! Over werkvormen voor taalcoaching, dinsdag 12 mei, 19:00 -20:00 uur
 • Webinar SpreekTaal, woensdag 10 juni 2020, 19:00 -20:00 uur. SpreekTaal is dé methode voor vrijwillige taalcoaching aan migranten (niveau 0-A2). Wil je weten hoe je het meest uit de methodiek haalt? Volg dan de webinar SpreekTaal!

Een wandeling door Heemstede met Adriaan Pauw

Dit jaar wordt in Heemstede Adriaan Pauw herdacht. Hij kwam in 1620 in Heemstede wonen. Taalcoach Janus Oomen heeft een uitstapje bedacht voor zijn cliënt. Als taalcoach zorgt hij met behulp van een Powerpointpresentatie voor de virtuele wandelbegeleiding in Heemstede.
Als u mee wilt doen of vragen hebt, stuurt u dan een e-mail naar oomen@xs4all.nl. U ontvangt dan elke week een aflevering. Hier ziet u een voorbeeld van zo’n pagina:

 

Petitie van inburgeringsscholen en docenten

Inburgeringsscholen en docenten Inburgering zijn een petitie (zie hieronder) gestart om online lessen toe te staan en te laten meetellen voor het Inburgeringsexamen. Hier kunt u de petitie ondertekenen.

Wij, Inburgeringsscholen en docenten Inburgering

constateren

 • Leerlingen van basisonderwijs tot universiteit krijgen online les;
 • Bij inburgering worden de regels voor online les aangescherpt;
 • Online onderwijsuren tellen niet mee voor de urenverklaring, verlenging van de inburgeringsplicht en de ONA-verklaring; (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt)
 • Inburgeraars lopen een achterstand op met grote gevolgen voor hun inburgeringstermijn en -budget;
 • Inburgeraars haken af als de uren niet meetellen waardoor scholen omvallen.

en verzoeken

 • Alle inburgeraars mogen online onderwijs volgen, ook analfabeten;
 • De online uren mogen gefactureerd worden volgens de huidige richtlijnen;
 • De gevolgde online lesuren tellen mee voor de urenverklaring en verlening van de inburgeringsplicht;
 • Ook ONA mag online worden gegeven en de lesuren tellen mee voor de 64-uurs verklaring;
 • Deze maatregel geldt gedurende de periode dat er i.v.m. de corona geen reguliere lessen gegeven kunnen worden.

Taalcoaching op Afstand

Het Begint met Taal biedt nieuwe webinars aan over Taalcoaching op Afstand. Een  webinar is een lezing, workshop, college, presentatie of andere vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Voor alle thuiszitters worden er extra webinars, gehouden waaronder een nieuwe webinar over Taalcoaching op afstand.
– Extra webinars SpreekTaal: dinsdag 24 maart van 13.00-14.00 uur en woensdag 1 april van 9.30-10.30 uur. 
– Nieuwe webinar Taalcoaching op afstand: donderdag 26 maart van 10.00-11.00 uur en dinsdag 31 maart van 19.00-20.00 uur.
De webinar Taalcoaching op afstand kan later worden teruggekeken op de speciale Corona-pagina, waar nog meer tips voor coördinatoren en vrijwilligers zijn te vinden.

 

Tips voor taalcoaches rondom Corona

Hieronder enkele tips voor taalcoaches en hun cliënten:

  • Kijk dagelijks op de website van het RIVM voor de laatste stand van aanbevelingen en maatregelen.
  • Een handig overzicht van symptomen bij Corona, griep en verkoudheid:
  • Ga naar de website van Pharos voor een uitleg over het Coronavirus in simpel Nederlands, Turks, Tigrinya, Engels en Arabisch
  • Digitale alternatieven voor taalontmoetingen: Whatsapp, E-mail, Google Hangout, Skype of Facetime-bellen.
  • Online oefenen bijvvoorbeeld:
   www.oefenen.nl  voor beginners. (taal (lezen, schrijven, rekenen). En opdrachten over opvoeding, gezondheid, internetten en omgaan met geld
   www.inburgeren.nl oefenexamens inburgering
   www.beterspellen.nl voor beginners, drie niveaus. Inloggen met cursistnlplein@gmail.com  en het wachtwoord is nlcomputer  
   www.nt2taalmenu.nl voor beginners en gevorderden met veel verschillende sites en oefeningen
  • Zie ook de pagina: Aan de slag van de website.

Corona

Het Coronavirus heeft iedereen in de greep. Als taalcoach weegt u nu wellicht af of u wel of niet naar uw cliënt zult gaan. Dit is het advies:
Ga niet naar uw cliënt indien uzelf en/of uw cliënt ziekteverschijnselen vertoont, die door het RIVM genoemd worden (hoesten, niezen, verhoging)
Indien er geen ziekteverschijnselen zijn, bepaalt u zelf of u uw cliënt wel of niet ontmoet. Het is uw eigen verantwoordelijkheid.
De taalhulp kan wellicht gegeven worden via Whatsapp, E-mail, ….. U geeft bijvoorbeeld feedback op een gemaakte opdracht of u voert een gesprek met elkaar. Statushouders leven vaak in een isolement. Contact met de taalcoach is van groot belang. Het is daarom fijn als het wekelijkse contact blijft in welke vorm dan ook. Wellicht kunt u uw cliënt ook wat uitleg geven over het Coronavirus en/of geruststellen.
We wensen u sterkte de komende weken en hopen dat we het virus snel de baas zijn. Mocht u vragen hebben, neemt u dan via de mail of telefoon contact op met het bestuur van de Stichting.

 

Geslaagd kookexperiment bij WIJ

Op 14 februari hebben vijf taalcoaches en hun vijf taalmaatjes onder begeleiding van Manette en Emmy gezamenlijk een lunch klaargemaakt en opgegeten. De taalmaatjes hadden allemaal een recept bedacht en de boodschappen gedaan. In de keuken van WIJ werd de maaltijd  samen met de taalcoaches gekookt en rond lunchtijd opgediend. Een geslaagde ochtend, gezellig en lekker! Voor herhaling vatbaar en daarom zal het bestuur een subsidie voor deze activiteit gaan aanvragen. Vanwege de keukencapaciteit van WIJ gaat het om kleine groepen. Wordt vervolgd!