Speurtocht in Haarlem

Er staat weer een gezellig uitje op het programma! Voor alle taalcoaches en hun cliënten. U heeft vast weleens gehoord van Taal in de praktijk (www.hetbegintmettaal.nl/taal-in-de-praktijk). Het is bedoeld, om anderstaligen te stimuleren om in de praktijk een gesprek aan te knopen.
Wij nodigen alle taalcoaches van de stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland samen met hun cliënten uit om een stukje van Haarlem-Centrum te verkennen met behulp van wat opdrachten. Kinderen kunnen helaas niet worden meegenomen naar deze activiteit. U kiest een dag, die u het beste uitkomt: 12 of 15 oktober van 9.30 – 11.30 uur.

Het programma
0 9.30 uur: verzamelen bij het standbeeld van L. J. Coster op de Grote Markt
09.45 uur: uitleg opdrachten
09.50 uur:  start speurtocht
11.00 uur: afsluiting met drankje
11.30 uur: einde

Na afloop krijgt u het boekje Inspiratie voor praktijkopdrachten mee naar huis. Hopelijk volgen er dan nog veel meer uitstapjes. U kunt zich vóór 1 oktober 2018 aanmelden bij Mariette Schlatmann: mariette.foest@quicknet.nl  Bij aanmelding graag doorgeven met hoeveel clienten u komt en de door u gekozen dag.

Uitleen van materiaal

De Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland heeft het volgende materiaal in huis:

Stencilboekje Gezond Leven, gratis  af te halen
Spreektaal (2 niveaus), te leen voor 2 maanden
Taalspelletje, te leen voor 2 maanden

Uitleenadres: Willeke van Asperen, Bartoklaan 53, 2102 ZD Heemstede,
willekevanasperen@gmail.com   T 023-8222254 of 06-57211032
Lenen, terugbrengen en ruilen kan op afspraak!

Exotische picknick in Meermondpark

Dit bericht is geschreven door Ellen Toledo en overgenomen uit de Heemsteedse Courant

Het Platform Vluchtelingen Heemstede en de Stichting Taalcoaches Zuid Kennemerland hielden zaterdag 1 september een gezellige picknick voor hun cliënten en hun gezin in Park Meermond in Heemstede.
In het najaar van 2015 is het Platform Vluchtelingen Heemstede opgericht. Het bestaat uit een groep enthousiaste mensen uit Heemstede, die statushouders die in Heemstede zijn komen wonen helpen op een soepele manier in te burgeren. Een taalcoach is een vrijwilliger die één keer in de week afspreekt met iemand die Nederlands aan het leren is. Tijdens die afspraak praten zij over alledaagse dingen, het leven in Nederland en de gewoontes in het land van herkomst.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Op de picknicktafels staan allerlei lekkernijen uit de eigen streek, regio of land, die cliënten samen met hun taalcoach in gevulde picknickmanden hebben meegebracht. Er zijn kleedjes om op te zitten en er zijn bordjes, bestek en frisdrank. De kinderen kunnen heerlijk spelen op de klimtoestellen of tokkelbaan, voetballen en badmintonnen. Het spelmateriaal, ballen, rackets en shuttles zijn beschikbaar gesteld door WIJ Heemstede. Caroline Heemskerk (gemeente Heemstede): ,,Wij organiseren samen met Platform Vluchtelingen Heemstede en de Stichting Taalcoaches Zuid Kennemerland een of twee keer per jaar een welkomstbijeenkomst voor de Heemsteedse statushouders en hun taalcoaches en het leek ons leuk om dit een keer buiten te doen”.

Marlies van Heese (Stichting Taalcoaches Zuid Kennemerland): ,,Tijdens een gesprek met burgemeester Astrid Nienhuis kwam ter sprake hoe dit in haar vorige gemeente ging. Zij gaf aan dat ze meestal naar een plek toegingen en zodoende kwam het idee voor een picknick op Park Meermond. We hebben het idee samen met Platform Vluchtelingen Heemstede uitgewerkt en de via de taalcoaches zo’n honderd 100 cliënten uitgenodigd”. Taalcoach Marieke zit met haar cliënt Walaa uit Syrië aan een picknicktafel in de zon. ,,Elke vrijdagochtend komen we bij elkaar, al bijna twee jaar, we zijn echt vriendinnen geworden”.

Welkom in de wei!

Het Platform Vluchtelingen Heemstede en de Stichting Taalcoaches Zuid Kennemerland nodigen jullie van harte uit voor een gezellige picknick  op zaterdag 1 september 2018 van 12.00-15.00 uur in Park Meermond in Heemstede. Het park ligt aan de Cruquiusweg waar de kinderen heerlijk kunnen spelen: er is een tokkelbaan en enkele klimtoestellen. Ze kunnen er ook voetballen en badmintonnen. Wij zorgen voor ballen, rackets en shuttles.
NB.: Bij een slechte weersvoorspelling wijken we uit naar De Pauwehof, Achterweg,  bij de Oude Kerk, Wilhelminaplein. Hierover ontvangt u dan tijdig bericht.
Onze speciale gast is  burgemeester mevrouw Astrid Nienhuis.
Het zou geweldig fijn zijn als jullie samen met je taalcoach een gevulde picknickmand met lekkernijen uit de eigen streek/regio/land wilt meenemen. Omdat de picknick op een weiland in de open lucht plaats vindt, is het handig ook een kleedje mee te nemen om op te zitten. Wij zullen zorgen voor bordjes, bestek en frisdrank, en voor een gezellige aankleding van de Wei!

Wij hopen voor 10 augustus 2018  jullie aanmelding te ontvangen via het mailadres: marlies@marliesvanheese.com. Je kunt ook bellen naar 0653286650.

Gezellige picknick in Haarlem-Noord

Woensdag 25 juli hebben taalcoaches en cliënten van onze stichting heerlijke hapjes en boeiende verhalen gedeeld! In de binnentuin van scholengemeenschap Het Schoter stonden de drankjes klaar. De meegebrachte hapjes uit verschillende landen werden allemaal geproefd. Het ene nog lekkerder dan het andere. Mooi weer en veel gezelligheid! We weten het zeker: dit samenkomen is zéker voor herhaling vatbaar!

NB: voor alle cliënten uit Heemstede en hun taalcoaches volgt er een uitnodiging voor de picknick op 1 september!

Workshop: begrijp je mij?

Hoe kun je in je werk als taalcoach cultuurverschillen overbruggen? Op woensdag 10 oktober van 14.30-17.00 uur en van 19.00-21.30 uur  wordt over dit thema een workshop gehouden.
Vrijwilligers zetten zich vaak met veel passie in voor een ander en willen dit zo goed mogelijk doen. Tegelijkertijd kan het omgaan met heel verschillende mensen ook lastig zijn. Soms heb je ook te maken cultuurverschillen: hoe ga je het beste om met mensen met een andere culturele achtergrond?
Op de site van de Vrijwilligersacademie vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

Picknick op 25 juli

Het bestuur van de Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland nodigt alle taalcoaches en hun cliënt(en), uit voor een picknick op  woensdag 25 juli 2018, 13.00 – 14.30 uur in Scholengemeenschap Het Schoter,  Sportweg 9 in Haarlem.
Let op: de uitnodiging is niet voor de Heemsteedse taalcoaches en hun cliënt. Voor deze groep wordt er op 1 september een aparte picknick georganiseerd (informatie volgt).
Gezien de beperkte capaciteit van de locatie, is het niet mogelijk om andere familieleden mee te nemen. Bij goed weer zitten we buiten, bij slecht weer in de aula. Er zijn ook banken en stoelen aanwezig. Tevens wordt er voor koffie en thee gezorgd.
Het is de bedoeling dat iedereen iets te eten en te drinken meeneemt. Graag  ook  bord, beker, bestek en eventueel een kleedje meenemen. Er kunnen maximaal 100 mensen op deze locatie worden ontvangen, dus meld u snel aan! Vol is vol!  Overleg goed met uw cliënt, zodat we er zeker van zijn wie er komt. Het zou jammer zijn, als we mensen moeten teleurstellen. De voertaal is Nederlands!
Aanmelden bij Corrie: corrieleen@wxs.nl tot uiterlijk 15 juli.
Vragen over de picknick? mail Clara: clarawk@xs4all.nl

BIJ SLECHT WEER GAAT DE PICKNICK GEWOON DOOR!

 

Meet & Greet taalcoaches

Het was weer een drukbezochte Meet & Greet voor de Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland, afgelopen woensdag 13 juni bij WIJ in Heemstede. Ruim 100 taalcoaches en andere betrokkenen kwamen informatie inwinnen voor hun cliënten, wisselden ervaringen uit en deelden tips met elkaar. Coördinator Clara Wittop Koning, oprichtster van de stichting met inmiddels 270 taalcoaches, zegt bijzonder tevreden te zijn. “Als taalcoach opereer je natuurlijk vooral in je eentje. Je gaat wekelijks op bezoek bij je taalmaatje of spreekt met hem of haar af in de bibliotheek, maar je runt je eigen ‘winkeltje’. Dan is het toch fijn als je af en toe met andere taalcoaches kunt bespreken waar je zoal tegenaan loopt, welke methodes goed werken en hoe het gaat met je lessen?”
Zij konden ook terecht bij de informatietafels van de uitgenodigde partijen, waaronder de afdelingen Sociale Zaken van de gemeenten Heemstede en Haarlem, de bibliotheek en de Vrijwilligerscentrales. Valerie van den Hende, docent bij taalschool INTK, vertelde over de verschillende taalniveaus die vluchtelingen kunnen behalen en voor welke vervolgopleidingen die nodig zijn. Anneke de Jager, docent bij het Nova College, sprak over het project Leren in de Zorg, een voortraject voor statushouders die de reguliere opleiding Verzorgende IG willen doen. Ze legde ook uit wat het nut is van de cursus voor taalvrijwilligers en riep taalcoaches op om zich vooral op te geven daarvoor. Er was een quiz waarin naast dilemma’s waar je als taalcoach mee te maken hebt ook bijzondere voorbeeldvragen uit inburgeringsexamens aan bod kwamen.
Onder de aanwezigen waren burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede en wethouder Sjaak Struijf, die in zijn portefeuille onder andere onderwijs en participatie heeft.
De volgende bijeenkomst wordt een informele picknick voor taalcoaches én hun cliënten. Het bestuur van de stichting hoopt daar weer veel taalcoaches te spreken. En misschien ook wel nieuwe gezichten te zien. Clara Wittop Koning: “Want we zijn nog altijd op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om statushouders op weg te helpen een mooie toekomst op te bouwen in Heemstede en Haarlem.”
De foto’s zijn gemaakt door Onno Hulshof.