Film: De kinderen van Juf Kiet

Een vraagje: Wie heeft er belangstelling om de film De kinderen van Juf Kiet te zien? De film gaat over een klasje vluchtelingenkinderen en is een ontroerend document over de problemen met inburgeren. Absolute aanrader! Toegang is gratis. We polsen eerst hoeveel belangstelling er is, daarna kiezen we de locatie. Het gaat overdag plaatsvinden. Opgave bij Clarawk@xs4all.nl

Meet & Greet 12 december 2018

De Meet & Greet die afgelopen woensdag 12 december is gehouden voor onze taalcoaches was weer een groot succes! Meer dan honderd taalcoaches ontmoetten andere taalcoaches en wisselden onderling ervaringen uit. Onder het genot van een drankje en een bitterbal was het een gezellig samenzijn! De tien kraampjes met informatie werden ook druk bezocht. Overal konden hand-outs en folders worden meegenomen, om thuis nog eens na te lezen. Bij de kraam Uitleen van onze eigen stichting, kon bij Willeke van Asperen bijvoorbeeld een werkboek Spreektaal worden geleend of geruild. Boekjes zoals Gezond Leven en Inspiratie voor Praktijkopdrachten mocht iedereen houden. Om 17.00 uur werd de informatiemarkt gesloten en kozen de taalcoaches de ruimte waar zij een lezing zouden aanhoren over hetzij Syrië hetzij Eritrea. Waar loop je tegenaan als je lesgeeft aan iemand die afkomstig is uit deze landen? Heel herkenbare onderwerpen kwamen ter sprake. Het was goed om daar eens met elkaar over te praten!
Voor de volgende Meet& Greet (waarschijnlijk juni 2019) hebben we weer nieuwe ideeën voor een zinvolle invulling! Graag tot dan allemaal!

Risico op armoede voor vluchtelingen

Het aantal huishoudens met een inkomen onder de lage inkomensgrens is in 2017 weer met 27 duizend huishoudens gestegen naar in totaal 599.000 huishoudens, volgens het CBS. De stijging is voor een groot deel toe te schrijven aan Syrische vluchtelingen. Het risico op armoede dreigt. Sociaal werk heeft een belangrijk rol om statushouders uit de bijstand en naar werk te begeleiden. LEES HET ARTIKEL OP ZORGWELZIJN.NL

Meet & Greet

Alle taalcoaches zijn weer van harte welkom bij de Meet & Greet om andere taalcoaches te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Deze Meet & Greet wordt gehouden op woensdag 12 december van 16.00 tot 18.00 uur bij WIJ Heemstede, Herenweg 96 in Heemstede. Dit is het programma:

OPENING
Om 16.00 uur wordt de bijeenkomst geopend met een toespraak van onze voorzitter, Gerard Wentholt. Daarna wordt er uitgelegd wat er allemaal gaat gebeuren.

INFORMATIEMARKT
U vindt informatie over de volgende organisaties en onderwerpen:

 • Bibliotheken Kennemerland
 • Vrijwilligerscentrale Haarlem
 • Vrijwilligerscentrale Heemstede
 • Afdeling Sociale Zaken van Heemstede
 • Afdeling Sociale Zaken van Haarlem
 • Werkgroep Het begint met Taal
 • Werkgroep Stage en werk
 • NOVA-college
 • INTK (Instituut Nederlandse Taal Keesmaat)
 • Joost Puite met zijn vertaalapp ANKI Nederlands-Arabisch en Nederlands-Tygrinia
 • Julius Weise met zijn contactapp Blendin

LEZINGEN
Van 17.00 tot 17.45 uur zijn er twee lezingen:

 •  Eritrea
  Jonne Misset heeft met haar man een stichting die projecten in Eritrea steunt. Daarvoor komt zij regelmatig in Eritrea. In Haarlem organiseert zij themabijeenkomsten voor Eritrese statushouders, bijvoorbeeld over gezondheid. Zij kent het land en de cultuur goed.
 • Syrië
  Sherifa Zaiyat is ervaringsdeskundige. Zij is in 2014 gevlucht uit Syrië en woont met haar man en zoons in Heemstede. Zij is inmiddels taaldocent aan een inburgeringsinstituut. De gemeente vraagt haar advies als er problemen zijn met Syrische statushouders.
  Na afloop van de lezingen is de informatiemarkt opgeruimd maar kunt u nog wel wat drinken.

AANMELDING
U kunt zich aanmelden voor deze Meet & Greet bij Clara, stuur een mailtje naar: clarawk@xs4all.nl en geef daarbij ook aan welke lezingen u wilt bijwonen.

PARKEREN
Parkeren kan op het terrein van WIJ, langs de Herenweg of in de wijk aan de overkant van de Herenweg. Bij de kerk is het niet toegestaan om te parkeren.

Speurtocht door Haarlem-centrum

Heemsteedse en Haarlemse taalcoaches van de Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland bezochten vrijdag 12 oktober en maandag 15 oktober samen met hun taalmaatjes Haarlem-centrum. Dit bezoek (deels een speurtocht) was bedoeld, om anderstaligen te stimuleren om in de praktijk een gesprek aan te knopen. Tegelijkertijd is men veel te weten gekomen over de historie van Haarlem. In de Barteljorisstraat werd stilgestaan bij het huis van Corrie ten Boom en werden er heerlijke kaassoorten geproefd bij kaasboer Tromp. De kaas werd echter pas uitgedeeld, nadat de anderstalige in het Nederlands om een stukje kaas had gevraagd! Een bezoek aan de St. Bavo mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Grote indruk maakte met name de graven in de vloer, waar zomaar overheen gelopen mocht worden. Na anderhalf uur werd de ochtend afgesloten in een Grand Café. Onder het genot van een kopje koffie of thee werd er nog volop met elkaar gesproken. Daar kregen alle taalcoaches een boekje mee met tips voor praktijkopdrachten. Er zullen nog veel gezellige uitstapjes volgen. Want hoe leuk is het, om geleerde taal meteen toe te passen in de praktijk? Voor meer informatie over onze stichting, ga naar www.taalcoacheszuidkennemerland.nl. Overweegt u om zelf taalcoach te worden? Mail dan onze coördinator Clara Wittop Koning clarawk@xs4all.nl  of bel 06-81500886.

Zwemles voor statushouders

De Gemeente Haarlem subsidieert zwemlessen voor  volwassen statushouders. De organisatie van de zwemactiviteiten is in handen van Sportservice. Er zijn verschillende locaties waar de zwemlessen plaats vinden en er is een aanbod voor gemengde, afgeschermde en homogene groepen.
Eigen bijdrage altijd € 25,00 per maand en dit moet vooraf worden betaald bij het zwembad. Cliënten kunnen maximaal 12 maanden les krijgen. Het doel kan zijn het behalen van een zwemdiploma maar het overwinnen van de angst voor water, bewust worden van eigen kunnen en gevaren..
Heeft u als taalcoach een cliënt die voor deze activiteit in aanmerking komt? Dan kunt u zich wenden tot Jessica Frans van Sportsupport. Zij heeft formulieren, kan vragen beantwoorden en weet wat er nodig is. Bij aanmelding is een kopie van de verblijfsvergunning, HaarlemPas en een smartphone foto nodig. Aanmelden kan ook per e-mail. Jessica is met spoed op zoek naar een of meer groepen die uiterlijk maandag kunnen worden aangemeld bij een zwemvereniging. Ook begeleiders zijn van harte welkom!

Speurtocht in Haarlem

Er staat weer een gezellig uitje op het programma! Voor alle taalcoaches en hun cliënten. U heeft vast weleens gehoord van Taal in de praktijk (www.hetbegintmettaal.nl/taal-in-de-praktijk). Het is bedoeld, om anderstaligen te stimuleren om in de praktijk een gesprek aan te knopen.
Wij nodigen alle taalcoaches van de stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland samen met hun cliënten uit om een stukje van Haarlem-Centrum te verkennen met behulp van wat opdrachten. Kinderen kunnen helaas niet worden meegenomen naar deze activiteit. U kiest een dag, die u het beste uitkomt: 12 of 15 oktober van 9.30 – 11.30 uur.

Het programma
0 9.30 uur: verzamelen bij het standbeeld van L. J. Coster op de Grote Markt
09.45 uur: uitleg opdrachten
09.50 uur:  start speurtocht
11.00 uur: afsluiting met drankje
11.30 uur: einde

Na afloop krijgt u het boekje Inspiratie voor praktijkopdrachten mee naar huis. Hopelijk volgen er dan nog veel meer uitstapjes. U kunt zich vóór 1 oktober 2018 aanmelden bij Mariette Schlatmann: mariette.foest@quicknet.nl  Bij aanmelding graag doorgeven met hoeveel clienten u komt en de door u gekozen dag.

Uitleen van materiaal

De Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland heeft het volgende materiaal in huis:

Stencilboekje Gezond Leven, gratis  af te halen
Spreektaal (2 niveaus), te leen voor 2 maanden
Taalspelletje, te leen voor 2 maanden

Uitleenadres: Willeke van Asperen, Bartoklaan 53, 2102 ZD Heemstede,
willekevanasperen@gmail.com   T 023-8222254 of 06-57211032
Lenen, terugbrengen en ruilen kan op afspraak!

Exotische picknick in Meermondpark

Dit bericht is geschreven door Ellen Toledo en overgenomen uit de Heemsteedse Courant

Het Platform Vluchtelingen Heemstede en de Stichting Taalcoaches Zuid Kennemerland hielden zaterdag 1 september een gezellige picknick voor hun cliënten en hun gezin in Park Meermond in Heemstede.
In het najaar van 2015 is het Platform Vluchtelingen Heemstede opgericht. Het bestaat uit een groep enthousiaste mensen uit Heemstede, die statushouders die in Heemstede zijn komen wonen helpen op een soepele manier in te burgeren. Een taalcoach is een vrijwilliger die één keer in de week afspreekt met iemand die Nederlands aan het leren is. Tijdens die afspraak praten zij over alledaagse dingen, het leven in Nederland en de gewoontes in het land van herkomst.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Op de picknicktafels staan allerlei lekkernijen uit de eigen streek, regio of land, die cliënten samen met hun taalcoach in gevulde picknickmanden hebben meegebracht. Er zijn kleedjes om op te zitten en er zijn bordjes, bestek en frisdrank. De kinderen kunnen heerlijk spelen op de klimtoestellen of tokkelbaan, voetballen en badmintonnen. Het spelmateriaal, ballen, rackets en shuttles zijn beschikbaar gesteld door WIJ Heemstede. Caroline Heemskerk (gemeente Heemstede): ,,Wij organiseren samen met Platform Vluchtelingen Heemstede en de Stichting Taalcoaches Zuid Kennemerland een of twee keer per jaar een welkomstbijeenkomst voor de Heemsteedse statushouders en hun taalcoaches en het leek ons leuk om dit een keer buiten te doen”.

Marlies van Heese (Stichting Taalcoaches Zuid Kennemerland): ,,Tijdens een gesprek met burgemeester Astrid Nienhuis kwam ter sprake hoe dit in haar vorige gemeente ging. Zij gaf aan dat ze meestal naar een plek toegingen en zodoende kwam het idee voor een picknick op Park Meermond. We hebben het idee samen met Platform Vluchtelingen Heemstede uitgewerkt en de via de taalcoaches zo’n honderd 100 cliënten uitgenodigd”. Taalcoach Marieke zit met haar cliënt Walaa uit Syrië aan een picknicktafel in de zon. ,,Elke vrijdagochtend komen we bij elkaar, al bijna twee jaar, we zijn echt vriendinnen geworden”.