Speurtocht Leyduin (2)

Zaterdag 3 september is de speurtocht in Leyduin gelopen door weer andere taalcoaches. Zo kregen taalcoaches, die doordeweeks een baan hebben, de kans om ook mee te doen. Alweer een stralende zon! De speurtocht die weer zeer gewaardeerd werd, werd weer afgesloten in de tuin.
Wilt u ook met uw nieuwkomer naar buiten en daarbij de taal inzetten? Haal het boekje Taal in de Praktijk bij Willeke van Asperen, Bartoklaan 53, 2102 ZD Heemstede,
willekevanasperen@gmail.com   /   tel. 023-8222254 of 06-57211032  of download het boekje via www.hetbegintmettaal.nl/vrijwilligers/   login via Extranet.