ANBI gegevens

De Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland heeft de ANBI-status. De  stichting is erkend als algemeen nut beogende instelling. Het belangrijkste voordeel daarvan is dat er geen erfbelasting of schenkbelasting betaald hoeft te worden voor erfenissen en schenkingen die gebruikt worden voor het algemeen belang. Relevante gegevens kunt u vinden in het document ANBI GEGEVENS. U kunt dat document downloaden.