Ons beleid om grensoverschrijdend seksueel gedrag te voorkomen

Onze taalcoaches zijn vrijwilligers. Zij ondersteunen om niet statushouders bij het behalen van het inburgeringsexamen door begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur, in een één op één relatie. In principe vinden de wekelijkse sessies tussen taalcoach en statushouder plaats in de woning van de statushouder. Hierdoor kan het gebeuren dat de taalcoach ook de partner en/of eventuele kinderen van de statushouder ontmoet, maar er is nooit een directe ondersteuning door een van onze taalcoaches aan minderjarigen.

Aanstellingsbeleid
 1. De potentiële taalcoach wordt voor het kennismakingsgesprek uitgenodigd bij de coördinator van de stichting thuis.
 2. De coördinator kan een potentiële taalcoach afwijzen, indien deze niet geschikt lijkt om te werken met één van onze statushouders. Het motto is: beter iemand afwijzen als je twijfelt, dan het risico lopen dat het misgaat.
 3. Bij het kennismakingsgesprek wordt vermeld, dat
  – een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) , met Specifiek Screeningsprofiel 45, Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier, voor alle vrijwilligers verplicht is.
  – de taalcoach met zijn/haar vermoedens of kennis van seksueel misbruik terecht kan bij de vertrouwenspersoon van de stichting
  – de statushouder met zijn/haar vermoedens of kennis van seksueel misbruik terecht kan bij de vertrouwenspersoon van de taalschool ( het INTK )
 4. Het door de stichting samengestelde boekje “Informatie voor de taalcoach” wordt doorgenomen en aan de taalcoach meegegeven.
 5. Na twee maanden coachen vindt er een terugkoppeling plaats en zullen de bevindingen van het contact tussen taalcoach en statushouder worden besproken en genoteerd. Zo nodig wordt er verdere actie ondernomen. Ook na deze twee maanden vindt regelmatig contact plaats tussen de vrijwilliger en een bestuurslid van de Stichting.
Vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon kunnen taalcoaches en statushouders terecht met hun vermoedens of kennis van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Indien ook de vertrouwenspersoon van mening is, dat er mogelijk sprake is van seksueel misbruik, zal er adequaat gehandeld worden.
Vertrouwenspersoon voor statushouders : Lana Alikperova, werkzaam op het INTK Vertrouwenspersoon voor taalcoaches: Clara Wittop Koning, coördinator Stichting
Taalcoaches Zuid-Kennemerland