Inburgeren en Nederlands leren

Het beleid in Nederland

Een nieuwkomer moet inburgeren en heeft daar in principe 3 jaar de tijd voor, een termijn die onder bepaalde omstandigheden (nog nooit naar school geweest, ernstige fysieke of psychologische problemen etc.) verlengd kan worden naar 5 jaar. Na het halen van het inburgeringsexamen kan men na 5 jaar een Nederlands paspoort  aanvragen. Mensen die het inburgeringsdiploma niet halen moeten 15 jaar wachten voordat ze Nederlander kunnen worden.
Inburgeren kan op verschillende niveaus. Het basale inburgeringsprogramma kent drie onderdelen:

  • Nederlandse taal (spreken, luisteren, schrijven en lezen)
  • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
  • Kennis van de Nederlandse samenleving.

Het taalniveau van het basale inburgeringsprogramma is echter heel beperkt( groep 6 basisschool). Veel (hoog opgeleide) vluchtelingen kiezen voor een zwaarder programma, dat verschillende niveaus kent: van A1 tot en met C2. Met niveau B1 spreekt men behoorlijk Nederlands, maar academici die ook in Nederland op hun eigen niveau willen werken hebben minstens niveau C1 nodig.
Vluchtelingen krijgen van de overheid maximaal € 10.000 om in te burgeren. Maar dit is een lening. Wanneer het examen niet binnen de gestelde termijn wordt gehaald, moet de lening terugbetaald worden. DUO is de instantie die het geld uitleent

De praktijk in Zuid-Kennemerland

In onze regio gaan de meeste nieuwkomers naar het INTK in Haarlem-Schalkwijk. Bij het INTK krijgen nieuwkomers eerst een intakegesprek waarin teven hun niveau wordt bepaald. Veelal moeten mensen niet alleen onze taal leren, maar ook ons schrift. Het onderwijs is klassikaal, waarbij mensen met een vergelijkbaar niveau één groep vormen. Het INTK bepaalt wanneer iemand klaar is voor het examen, dat in Amsterdam wordt afgenomen. Het INTK biedt twee of drie dagdelen onderwijs per week .
Slechts een klein deel van de nieuwkomers in Zuid-Kennemerland kiest voor een intensievere cursus in Leiden of Amsterdam – een flink aantal mensen komt daar ook van terug: het is erg zwaar.

Kinderen

Dit alles geldt alleen voor volwassenen. Voor kinderen is het anders georganiseerd.Kinderen stromen zo snel mogelijk in in het reguliere onderwijs. Pubers gaan daarvoor eerst naar de Internationale SchakelKlas van het Sterrencollege in Haarlem-Noord, waar het onderwijs zich vooral richt op taal en op rekenen. Kinderen van de basis schoolleeftijd worden op de Internationale Taalschool in Haarlem, in ongeveer een jaar, klaargestoomd voor een school in hun eigen buurt .