Moet ik als nieuwkomer inburgeren?

Of u bij langdurig verblijf in Nederland moet inburgeren, hangt onder meer af van uw nationaliteit. Als u bijvoorbeeld vanuit een ander werelddeel naar Nederland komt, is de kans groot dat u moet inburgeren. Met andere woorden: u moet de taal leren spreken en de Nederlandse samenleving leren kennen. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk economisch zelfstandig wordt. Daarom moet u een inburgeringsexamen of een staatsexamen Nederlands doen.

Inburgering niet voor iedereen verplicht
U hoeft niet verplicht in te burgeren als u de nationaliteit heeft van:

 • een land uit de Europese Unie (EU);
 • Liechtenstein;
 • Noorwegen;
 • IJsland;
 • Zwitserland.

U hoeft ook niet verplicht in te burgeren als u:

 • jonger bent dan 18 jaar;
 • ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd;
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was;
 • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal heeft;
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).

Inburgeringsplicht 
In alle andere gevallen moet u verplicht inburgeren. U krijgt hierover automatisch een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Inburgeringscursus
Om in te burgeren kunt u klassikaal een inburgeringscursus volgen. Maar u kunt ook inburgeren door middel van zelfstudie. U sluit de inburgering af met een examen.

Drie jaar de tijd om in te burgeren
U heeft als immigrant na aankomst 3 jaar de tijd om in te burgeren in Nederland.

Website met alle informatie over inburgering
Op de website Inburgeren.nl staat alle informatie over de inburgering. Bijvoorbeeld over:

 • kiezen van een taalcursus of inburgeringscursus: voor nieuwkomers die vóór 1 januari 2022 al inburgeringsplichtig waren (zij vallen onder de Wet inburgering 2013);
 • kiezen van de leerroute, samen met een contactpersoon bij de gemeente: voor nieuwkomers die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn (zij vallen onder de Wet inburgering 2021);
 • inburgeringsexamen;
 • ontheffing van het inburgeringsexamen;
 • aangepast inburgeringsexamen bij ziekte of handicap;
 • geld lenen voor de inburgering als dat nodig is.

Persoonlijk overzicht maken als u naar Nederland komt
Wilt u weten wat u nog meer moet regelen als u naar Nederland komt? En waar u recht op heeft? Vul dan een paar vragen in over immigratie en krijg een persoonlijk overzicht. U kunt een overzicht maken voor uzelf, uw partner en uw minderjarige kind.

Kabinet-Rutte IV: integratie en inburgering bevorderen
Het kabinet wil de integratie en inburgering van nieuwkomers bevorderen. Daarom wil het kabinet doorgaan met de nieuwe inburgeringswet. Ook wil het kabinet de herinvoering van de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers doorzetten. Het doel blijft om de Nederlandse taal zo goed mogelijk te beheersen. Dit staat in het coalitieakkoord van het kabinet ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.