Aan de slag

Algemene tips
 • Praat correct, maar eenvoudig (geen brabbeltaal!).
 • Spreek langzaam.
 • Laat woordgrenzen horen.
 • Ga niet in op dubbele betekenissen van een woord. Als het kopje (om uit te drinken) aan de orde is, begin dan niet tegelijk over de andere betekenis (hoofdje).
 • Vermijd figuurlijk taalgebruik bijvoorbeeld: Ik werp een blik op de klok.
 • Beperk je tot één onderwerp bijvoorbeeld Boodschappen doen. Men weet dan in welke richting de betekenis van woorden gaat.
 • Vermijd dat men met ja of nee kan antwoorden. Voorbeeld: Ben je met de bus gekomen? (Antwoord: Ja), maar stel open vragen zoals: Hoe ben je hier gekomen?
 • Verbeter niet teveel. Het gaat om de communicatie, om begrijpen. Demotiveer de mensen niet. Zeg niet: “Dat is fout.” Maar zeg na de opmerking “Ik maken de afwas”: “O, jij doet de afwas!”
 • Praat niet alleen, maar laat mensen ook handelingen verrichten. Bij bijv. “Ik sta op”, “ik geef een hand”). Taal wordt sneller passief dan actief beheerst. Het “kopje” benoemen is moeilijker dan het “kopje” aan te wijzen.
 • Maak goede en duidelijke afspraken met elkaar!
 • Wen aan elkaar en neem daar de tijd voor. Neem bijvoorbeeld bij de eerste afspraak wat foto’s van jouw familie mee.
 • Helpen met huiswerk is prima. Herhaal, maar werk niet vooruit.
 • Staar je niet blind op resultaten, productie. Realiseer je, dat communicatie met iemand uit de Nederlandse   samenleving voor de betrokkene vaak al veel betekent. Dat dit de basis vormt voor verdere contacten,   integratie en taalverwerving.
 • Ga geen administratieve zaken regelen. Voor je het weet ben je daar constant mee bezig. Verwijs zo nodig   door naar Vluchtelingenwerk. Je kunt wel een rollenspel doen, als de cursist bijvoorbeeld een instantie moet bellen. Een telefoongesprek kun je samen oefenen.
Spreken en luisteren

Vanaf niveau 0 oefen je met name het communiceren: spreken en luisteren dus! Spreektaal is de meest gebruikte methode voor taalcoaching aan anderstaligen. De methode is speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers en dus eenvoudig te gebruiken. Spreektaal bestaat uit twee praktische series van elk 15 modules over dagelijkse onderwerpen waar je met elkaar over kunt praten. Ga naar http://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/ om de modules te downloaden of leen Spreektaal bij de bibliotheek!

Woordenschat

Leg een woordenlijst aan en laat woorden opzoeken in woordenboek NT2 Van Dale
Of leen een Beeldwoordenboek in de bibliotheek

Bibliotheek

Maak gebruik van de bieb! Er zijn veel geschikte boeken te vinden op het NL-plein van de bibliotheek van Schalkwijk, Haarlem Centrum, Haarlem Noord, Haarlem Oost, Hillegom en Zandvoort. Kijk ook op https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/onderwijs/nederlands-leren.html