Aan de slag

Voordat je start

Ga naar www.hetbegintmettaal.nl/academie/taalcoaching1-op-1/ en lees wat je als startende taalcoach moet weten!

Algemeen
 • Maak goede en duidelijke afspraken met elkaar!
 • Wen aan elkaar en neem daar de tijd voor. Neem bijvoorbeeld bij de eerste afspraak wat foto’s van jouw familie mee.
 • Helpen met huiswerk is prima. Herhaal, maar werk niet vooruit.
 • Staar je niet blind op resultaten, productie. Realiseer je, dat communicatie met iemand uit de Nederlandse samenleving voor de betrokkene vaak al veel betekent. Dat dit de basis vormt voor verdere contacten, integratie en taalverwerving.
 • Ga geen administratieve zaken regelen. Voor je het weet ben je daar constant mee bezig. Verwijs zo nodig door naar Vluchtelingenwerk. Je kunt wel een rollenspel doen, als de cursist bijvoorbeeld een instantie moet bellen. Een telefoongesprek kun je samen oefenen.
 • Praat correct, maar eenvoudig (geen brabbeltaal!).
 • Spreek langzaam.
 • Laat woordgrenzen horen.
 • Ga niet in op dubbele betekenissen van een woord. Als het kopje (om uit te drinken) aan de orde is, begin dan niet tegelijk over de andere betekenis (hoofdje).
 • Vermijd figuurlijk taalgebruik bijvoorbeeld: Ik werp een blik op de klok.
 • Beperk je tot één onderwerp bijvoorbeeld Boodschappen doen. Men weet dan in welke richting de betekenis van woorden gaat.
 • Vermijd dat men met ja of nee kan antwoorden. Voorbeeld: Ben je met de bus gekomen? (Antwoord: Ja), maar stel open vragen zoals: Hoe ben je hier gekomen?
 • Verbeter niet teveel. Het gaat om de communicatie, om begrijpen. Demotiveer de mensen niet.
 • Zeg niet: “Dat is fout.” Maar zeg na de opmerking “Ik maken de afwas”: “O, jij doet de afwas!”
 • Praat niet alleen, maar laat mensen ook handelingen verrichten. Bij bijvoorbeeld “Ik sta op”, “ik geef een hand”). Taal wordt sneller passief dan actief beheerst. Het “kopje” benoemen is moeilijker dan het “kopje” aan te wijzen.
Spreken en luisteren

Vanaf niveau 0 oefen je met name het communiceren: spreken en luisteren dus! Spreektaal is de meest gebruikte methode voor taalcoaching aan anderstaligen. De methode is speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers en dus eenvoudig te gebruiken. Spreektaal bestaat uit twee praktische series van elk 15 modules over dagelijkse onderwerpen waar je met elkaar over kunt praten. Ga naar http://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/ om de modules van Spreektaal  te downloaden of leen Spreektaal bij de bibliotheek!

 

Uitleen

Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland heeft het volgende materiaal in huis:
Bij de intake heeft u ontvangen:

 • Informatie voor de taalcoach (A5)
 • Handboek voor taalvrijwilligers (een must voor alle taalvrijwilligers)
 • Biografie

Ander materiaal ligt bij onze taalcoach Willeke van Asperen:

 • Om te houden: Gezond leven en Taal in de parktijk
 • Te leen: Spreektaal (3 niveaus) en Van Dale Woordenboek Nederlands als Tweede Taal.
  U leent voor drie maanden. Geef aan wanneer u de leentermijn wilt verlengen

Uitleenadres: Willeke van Asperen, Bartoklaan 53, 2102 ZD Heemstede,
willekevanasperen@gmail.com   T 023-8222254 of 06-57211032
Lenen, terugbrengen en ruilen OP AFSPRAAK!

Woordenschat

Leg een woordenlijst aan en laat woorden opzoeken in woordenboek NT2 Van Dale
Of leen een Beeldwoordenboek in de bibliotheek

Bibliotheek

Maak gebruik van de bieb! Er zijn veel geschikte boeken te vinden op het NL-plein van de bibliotheek van Schalkwijk, Haarlem Centrum, Haarlem Noord, Haarlem Oost, Hillegom en Zandvoort. Kijk ook op https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/onderwijs/nederlands-leren.html

Online oefenen
Spelletjes
 • Total Physical Response (TPR): gebiedende wijs opdrachten geven . Zeg bijvoorbeeld: “Loop naar de deur.” Taalmaatje voert de opdracht uit en zegt: “Ik loop naar de deur.”
 • Woord op memo op shirt plakken. Laat vragen stellen en woord raden
 • Maak een verhaaltje met deze 6 woorden.
 • Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.
 •  Ik ga op reis en ik neem mee ….
 •  Rijmen
 •  Tegenovergestelden
 •  Lingo: www.oefenen.nl
 •  Voorzetsels (TPR)
 •  Kwartet
 •  Pim pam pet
 •  Memory
 •  Dobbelstenen met letters
Praktijkopdrachten

Bereid een uitstapje voor met behulp van het boekje Taal in de praktijk

 • naar de markt of de winkel: benoem de soorten fruit, groenten etc.
 • wandelen
 • samen koken
 • met het openbaar vervoer reizen
 • Madurodam
 • Twee speurtochten: Leyduin en Haarlem-centrum

  HET BESTE IS IETS TE DOEN WAT JE GOED LIGT. 
  HET MAAKT EIGENLIJK NIET UIT WAT HET IS!