Speurtocht in Leyduin

Onder een stralende zon heeft een groepje enthousiaste taalcoaches met hun nieuwkomers deelgenomen aan de speur- /wandeltocht in Leyduin op woensdag 15 juni jl.
De tocht nam iets meer tijd in beslag dan verwacht, maar dat was prima. Er viel zoveel te zien en te lezen! Naast het heerlijk buiten zijn, wandelen en speuren werd de Nederlandse woordenschat flink uitgebreid. Nieuwe woorden werden genoteerd en zullen tijdens een volgende taalles worden herhaald. Het was ook fijn om na afloop in de tuin onder het genot van een drankje elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.
Kortom een waardevolle activiteit, die zeker opnieuw aangeboden zal gaan worden!

PS: Wilt u ook met uw nieuwkomer naar buiten en daarbij de taal inzetten? Haal het boekje “Taal in de Praktijk” bij Willeke van Asperen, Bartoklaan 53, 2102 ZD Heemstede,
willekevanasperen@gmail.com   /   tel. 023-8222254 of 06-57211032
of download het boekje via www.hetbegintmettaal.nl/vrijwilligers/   login via Extranet.