Werkgroep Begeleiding Stage/Werk

Wanneer een nieuwkomer die al enige tijd in Nederland is, gevorderd is met het verwerven van de taal, is de volgende stap ervaring te krijgen op een werkplek en vooral ook intensief te oefenen met Nederlands. Dat intensief oefenen schiet er voor de meeste nieuwkomers bij in. Ze volgen hun lessen en oefenen met hun taalcoach, maar verder zijn hun mogelijkheden om Nederlands te spreken meestal beperkt. Op een werkplek waar Nederlands gesproken wordt, kunnen ze hun taalvaardigheden in praktijk brengen. Doel van de Werkgroep Begeleiding Stage/Werk is dan ook om te bemiddelen tussen nieuwkomer en werkgever of stageverlener, in aanloop naar en eventueel ook na het inburgeringsexamen. De coördinatie van de Werkgroep Begeleiding Stage/Werk is in handen van Marlies van Heese en Cynthia Weerkamp. Zij hebben contacten met de gemeente en met steeds meer werkgevers en stageverleners. Is uw nieuwkomer toe aan een volgende stap in zijn of haar inburgering en is hij of zij op zoek naar vrijwilligerswerk, een stage- of werkervaringsplaats? Dan kunt u het formulier Curriculum Vitae voor stage en vrijwilligerswerk (laten) invullen en naar de Werkgroep Begeleiding Stage/Werk sturen. De coördinatoren doen hun best een match te vinden tussen uw nieuwkomer en een potentiële (vrijwilligers)werkgever of stageplaats.

Dankzij onze bemiddeling is het gelukt om voor een aantal nieuwkomers een werkplek of taalstage te vinden. De heer K. is per 1 januari j.l. begonnen aan een werkstage van zes maanden bij een financiële instelling in Amsterdam. Drie personen zijn inmiddels begonnen aan een werkervaringsstage bij Ikea. Voor mevrouw L. hebben we bemiddeld bij een verzorgingshuis, ze werkt daar nu als vrijwilliger ouderenzorg. Ook hebben we voor de heer A. een vaste baan gevonden voor halve dagen bij een manege. Mevrouw F. heeft inmiddels een vaste aanstelling bij Ikea.

Formulier Curriculum Vitae voor stage en werk

  • Download het formulier Curriculum Vitae voor stage en werk.
  • Vul het samen met uw cliënt in. In verband met de privacywetgeving geeft u op het formulier aan dat u toestemming hebt van uw cliënt om het te verzenden.
  • Sla het ingevulde formulier op.
  • Stuur het ingevulde formulier via de mail naar stagetaalcoach@gmail.com.

Verhalen welkom!

Veel taalcoaches zijn zelf ook bezig zijn met het zoeken naar een stage- of werkplek voor hun cliënt. De Werkgroep Begeleiding Stage/Werk denkt  dat het een verrijking van de website zou zijn om geslaagde (maar ook minder geslaagde zoektochten) hier te vermelden. Voor collega’s kan het erg stimulerend zijn uw verhaal te lezen. Stuur uw verhaal dus in!
Inmiddels hebben we al veel ervaring met wat er zoal bij komt kijken om een stage of werkplek te vinden. Mocht u vragen hebben, stuur dan een mailtje naar stagetaalcoach@gmail.com. Hebt u vragen over inkomen, werk en stage in combinatie met uitkering? Kijk dan op www.iasz.nl.