Uitleen van materiaal

De Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland heeft het volgende materiaal in huis:

Stencilboekje Gezond Leven, gratis  af te halen
Spreektaal (2 niveaus), te leen voor 2 maanden
Taalspelletje, te leen voor 2 maanden

Uitleenadres: Willeke van Asperen, Bartoklaan 53, 2102 ZD Heemstede,
willekevanasperen@gmail.com   T 023-8222254 of 06-57211032
Lenen, terugbrengen en ruilen kan op afspraak!