Speurtocht in Haarlem

Er staat weer een gezellig uitje op het programma! Voor alle taalcoaches en hun cliënten. U heeft vast weleens gehoord van Taal in de praktijk (www.hetbegintmettaal.nl/taal-in-de-praktijk). Het is bedoeld, om anderstaligen te stimuleren om in de praktijk een gesprek aan te knopen.
Wij nodigen alle taalcoaches van de stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland samen met hun cliënten uit om een stukje van Haarlem-Centrum te verkennen met behulp van wat opdrachten. Kinderen kunnen helaas niet worden meegenomen naar deze activiteit. U kiest een dag, die u het beste uitkomt: 12 of 15 oktober van 9.30 – 11.30 uur.

Het programma
0 9.30 uur: verzamelen bij het standbeeld van L. J. Coster op de Grote Markt
09.45 uur: uitleg opdrachten
09.50 uur:  start speurtocht
11.00 uur: afsluiting met drankje
11.30 uur: einde

Na afloop krijgt u het boekje Inspiratie voor praktijkopdrachten mee naar huis. Hopelijk volgen er dan nog veel meer uitstapjes. U kunt zich vóór 1 oktober 2018 aanmelden bij Mariette Schlatmann: mariette.foest@quicknet.nl  Bij aanmelding graag doorgeven met hoeveel clienten u komt en de door u gekozen dag.