Bericht van taalcoach Sjoerd

Het is vandaag een jaar geleden dat Sjoerd Bakker werd benaderd om contact te leggen met een statushouder (hooggeschoold, docent geschiedenis, Turkse herkomst). En uitgerekend vandaag, 15 april 2021, hebben zij de 50ste online les gehad. Murat maakt goede vooruitgang en de gesprekken worden meer divers en krijgen diepgang.

Murat Cevik volgt op dit moment B1 bij Double Dutch en hij stuurt Sloerd gespreksonderwerpen waarop hij zich moet voorbereiden. Daarnaast gebruiken zij Taalcompleet A2.

Vandaag hebben zij gesproken over de ramadan bij hem thuis (met vrouw en twee dochters) en wat zij doen in plaats van het bezoek aan de moskee. Na de ramadan heb ik hem uitgenodigd voor een rondleiding in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. Dat vond hij erg interessant. Vooral de geschiedenis van Adriaan Pauw en het praalgraf interesseert hem.

Met Pasen verraste Murat ons met een bezoek aan de voordeur. Een bos tulpen en een zakje met eieren. Zijn vrouw en kinderen kwamen ook mee. Hartverwarmend!

Bijeenkomst Nieuwe Taalcoaches

Woensdag 21 oktober was er een bijeenkomst voor nieuwe taalcoaches. Onze secretaris Corrie Leen vertelde een aantal belangrijke wetenswaardigheden. Daarna was er ruimte voor een genoeglijke discussie onder leiding van onze coördinator Clara Wittop Koning. Er werden ervaringen uitgewisseld en vragen besproken. De nieuwe taalcoaches vonden de bijeenkomst erg nuttig. We zullen dit soort bijeenkomsten in de toekomst blijven organiseren zolang de corona maatregelen een reguliere “meet-and-greet” onmogelijk maken.

Het begint met taal: Webinars

Het Begint met Taal biedt weer een aantal webinars aan. Ga naar www.hetbegintmettaal.nl, klik op extranet (bovenaan de pagina) en log in. Hier is een overzicht:

 • Webinar taalcoaching op afstand, dinsdag 28 april 2020, 9:30 -10:30 uur
 • Webinar Eenvoudig communiceren = makkelijk praten, donderdag 7 mei 2020,19:00 -20:00 uur
 • Webinar Iedereen actief! Over werkvormen voor taalcoaching, dinsdag 12 mei, 19:00 -20:00 uur
 • Webinar SpreekTaal, woensdag 10 juni 2020, 19:00 -20:00 uur. SpreekTaal is dé methode voor vrijwillige taalcoaching aan migranten (niveau 0-A2). Wil je weten hoe je het meest uit de methodiek haalt? Volg dan de webinar SpreekTaal!

Een wandeling door Heemstede met Adriaan Pauw

Dit jaar wordt in Heemstede Adriaan Pauw herdacht. Hij kwam in 1620 in Heemstede wonen. Taalcoach Janus Oomen heeft een uitstapje bedacht voor zijn cliënt. Als taalcoach zorgt hij met behulp van een Powerpointpresentatie voor de virtuele wandelbegeleiding in Heemstede.
Als u mee wilt doen of vragen hebt, stuurt u dan een e-mail naar oomen@xs4all.nl. U ontvangt dan elke week een aflevering. Hier ziet u een voorbeeld van zo’n pagina:

 

Petitie van inburgeringsscholen en docenten

Inburgeringsscholen en docenten Inburgering zijn een petitie (zie hieronder) gestart om online lessen toe te staan en te laten meetellen voor het Inburgeringsexamen. Hier kunt u de petitie ondertekenen.

Wij, Inburgeringsscholen en docenten Inburgering

constateren

 • Leerlingen van basisonderwijs tot universiteit krijgen online les;
 • Bij inburgering worden de regels voor online les aangescherpt;
 • Online onderwijsuren tellen niet mee voor de urenverklaring, verlenging van de inburgeringsplicht en de ONA-verklaring; (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt)
 • Inburgeraars lopen een achterstand op met grote gevolgen voor hun inburgeringstermijn en -budget;
 • Inburgeraars haken af als de uren niet meetellen waardoor scholen omvallen.

en verzoeken

 • Alle inburgeraars mogen online onderwijs volgen, ook analfabeten;
 • De online uren mogen gefactureerd worden volgens de huidige richtlijnen;
 • De gevolgde online lesuren tellen mee voor de urenverklaring en verlening van de inburgeringsplicht;
 • Ook ONA mag online worden gegeven en de lesuren tellen mee voor de 64-uurs verklaring;
 • Deze maatregel geldt gedurende de periode dat er i.v.m. de corona geen reguliere lessen gegeven kunnen worden.