Het Nieuwe Wereldhuis

Het Nieuwe Wereldhuis op de Nieuwe Groenmarkt 24 maakt een integraal onderdeel uit van het programma Ontmoeten & aandacht van de oecumenische organisatie Stem in de Stad en is specifiek bedoeld om vluchtelingen, asielzoekers, ongedocumenteerde  en arbeidsmigranten in Haarlem en omstreken een mogelijkheid te bieden een netwerk op te bouwen en aan hun toekomst te werken. Het Nieuwe Wereldhuis geeft naast een groot aanbod aan Nederlandse lessen, ook computerlessen, rekenlessen, de ondersteuning bij het vinden van vrijwilligerswerk- en werk en verscheidene excursies zoals Volkenkunde museum, stadswandeling of andere leuke activiteiten. Hier kunt u de flyer over het Nieuwe Wereldhuis lezen.
Meer weten? Neem contact op met:
Aliya Yildiz, coördinator Nieuwe Wereldhuis/ Asielzoekers
Werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdag
Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW  Haarlem
023 534 28 91 aliyayildiz@stemindestad.nl