Vluchtelingen weer mens

Kleermaker uit Afghanistan bij Atelier Sûr.

Bron: Haarlems Dagblad, 1 juli 2017
In de Schagchelstraat 27 hebben statushouders het Sûr Atelier geopend. Het gaat om een eigen sociale onderneming. Daar beoefenen zij , 16 mannen en vrouwen uit hoofdzakelijk Syrië , Somalië  en elders , hun eigen ambacht ( ontwerpen en naaien ) en bouwen ze aan hun bestaan in de Haarlemse samenleving.
“Het toekomstbeeld van deze mensen hangt samen met het succes”, zegt Lara Scot. Zij runt al 2 jaar als vrijwilliger de show, eerst in de koepel, daarna in V&D onder de naam Gather en nu bij Sûr Atelier. Zij wordt bijgestaan door haar goede vriendin Fang Goey. Hun opgave is tweeledig. Aan de enen kant ervoor zorgen dat de statushouders beter geïntegreerd raken in de samenleving , aan de andere kant bewerkstelligen dat ze straks in eigen onderhoud kunnen voorzien.
Sûr moet daarom een echt merk worden, een blijk van de wil hier te verankeren, het uitbouwen naar een zekere toekomst. Sûr is niet voor niets Frans voor ‘zeker’, ‘veilig’.
Fang : “Wij hebben een missie en een doel. Wij kennen niet de strenge winstnormen van een commercieel bedrijf. Voorop staat dat Sûr deze mensen op eigen benen leert staan. Straks zonder uitkering. Dat dakje op Sûr symboliseert een dak boven je hoofd.”

Lees het volledige artikel uit het Haarlems Dagblad 1 juli 2017.