Workshop: begrijp je mij?

Hoe kun je in je werk als taalcoach cultuurverschillen overbruggen? Op woensdag 10 oktober van 14.30-17.00 uur en van 19.00-21.30 uur  wordt over dit thema een workshop gehouden.
Vrijwilligers zetten zich vaak met veel passie in voor een ander en willen dit zo goed mogelijk doen. Tegelijkertijd kan het omgaan met heel verschillende mensen ook lastig zijn. Soms heb je ook te maken cultuurverschillen: hoe ga je het beste om met mensen met een andere culturele achtergrond?
Op de site van de Vrijwilligersacademie vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.