Petitie van inburgeringsscholen en docenten

Inburgeringsscholen en docenten Inburgering zijn een petitie (zie hieronder) gestart om online lessen toe te staan en te laten meetellen voor het Inburgeringsexamen. Hier kunt u de petitie ondertekenen.

Wij, Inburgeringsscholen en docenten Inburgering

constateren

  • Leerlingen van basisonderwijs tot universiteit krijgen online les;
  • Bij inburgering worden de regels voor online les aangescherpt;
  • Online onderwijsuren tellen niet mee voor de urenverklaring, verlenging van de inburgeringsplicht en de ONA-verklaring; (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt)
  • Inburgeraars lopen een achterstand op met grote gevolgen voor hun inburgeringstermijn en -budget;
  • Inburgeraars haken af als de uren niet meetellen waardoor scholen omvallen.

en verzoeken

  • Alle inburgeraars mogen online onderwijs volgen, ook analfabeten;
  • De online uren mogen gefactureerd worden volgens de huidige richtlijnen;
  • De gevolgde online lesuren tellen mee voor de urenverklaring en verlening van de inburgeringsplicht;
  • Ook ONA mag online worden gegeven en de lesuren tellen mee voor de 64-uurs verklaring;
  • Deze maatregel geldt gedurende de periode dat er i.v.m. de corona geen reguliere lessen gegeven kunnen worden.

Een gedachte over “Petitie van inburgeringsscholen en docenten

Reacties zijn gesloten.