Corona

Het Coronavirus heeft iedereen in de greep. Als taalcoach weegt u nu wellicht af of u wel of niet naar uw cliënt zult gaan. Dit is het advies:
Ga niet naar uw cliënt indien uzelf en/of uw cliënt ziekteverschijnselen vertoont, die door het RIVM genoemd worden (hoesten, niezen, verhoging)
Indien er geen ziekteverschijnselen zijn, bepaalt u zelf of u uw cliënt wel of niet ontmoet. Het is uw eigen verantwoordelijkheid.
De taalhulp kan wellicht gegeven worden via Whatsapp, E-mail, ….. U geeft bijvoorbeeld feedback op een gemaakte opdracht of u voert een gesprek met elkaar. Statushouders leven vaak in een isolement. Contact met de taalcoach is van groot belang. Het is daarom fijn als het wekelijkse contact blijft in welke vorm dan ook. Wellicht kunt u uw cliënt ook wat uitleg geven over het Coronavirus en/of geruststellen.
We wensen u sterkte de komende weken en hopen dat we het virus snel de baas zijn. Mocht u vragen hebben, neemt u dan via de mail of telefoon contact op met het bestuur van de Stichting.