Stages en vrijwilligerswerk voor asielzoekers

Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland is gestart met een nieuw initiatief: het realiseren van stageplekken en vrijwilligerswerk voor asielzoekers en het vinden van stagebegeleiders onder de taalcoaches. Om te beginnen wordt er in kaart gebracht Welke mogelijkheden, op grond van opleiding en arbeidsverleden, de asielzoekers hebben en welke wensen er zijn op het gebied van stage of vrijwilligerswerk. Er wordt gezocht naar een optimale match tussen eventuele stage- en vrijwilligersplekken en het aanbod van de asielzoeker. Inmiddels hebben zich al tien taalcoaches aangemeld als stagebegeleider.
Hebt u belangstelling voor dit project, wilt u eraan meewerken of gewoon meer weten? Stuur dan een e-mail aan Cynthia Weerkamp.