Speurtocht Haarlem

Er staat weer een gezellig uitje op het programma voor alle taalcoaches en hun cliënten. U heeft vast weleens gehoord van Taal in de praktijk (www.hetbegintmettaal.nl/ taal-in-de-praktijk). Het is bedoeld, om anderstaligen te stimuleren om in de praktijk een gesprek aan te knopen.
Wij nodigen alle taalcoaches van de stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland samen met hun cliënten uit om een stukje van Haarlem-centrum te verkennen met behulp van wat opdrachten. Kinderen kunnen helaas niet worden meegenomen naar deze activiteit. U kiest een dag, die u het beste uitkomt: maandag 17 juni of vrijdag 21 juni 2019 van 9.30 – 11.30 uur.
Het programma van die ochtend ziet er als volgt uit:
9.30 uur:   verzamelen bij het standbeeld van L J Coster op de Grote Markt
9.45 uur:   uitleg opdrachten
9.50 uur:   start speurtocht
11.00 uur: afsluiting met drankje
11.30 uur: naar huis
Na afloop krijgt u het boekje Inspiratie voor praktijkopdrachten mee naar huis. Hopelijk volgen er dan nog veel meer uitstapjes.

Aanmelding voor 1 juni  bij Mariette Schlatmann: mariette.foest@quicknet.nl
Bij aanmelding graag doorgeven met hoeveel cliënten u komt en op welke dag.

Uitnodiging Bibliotheek

Bibliotheek Haarlem Schalkwijk, Fie Carelsenplein 2, organiseert een bijeenkomst voor taalcoaches op dinsdag 28 maart van 14:00 tot 15:30 uur. Een middag om ervaringen uit te wisselen en vragen over de Bibliotheek te stellen. De bibliotheekmedewerkers vertellen alles over de speciale collectie waarmee inburgeraars Nederlands kunnen leren en over de romans in eenvoudige taal op het zogenoemde NL-plein. Daarnaast laten zij diverse online leerprogramma’s zien. Veel taalcoaches kennen de Bibliotheek wel, maar het uitwisselen van ervaringen en tips is altijd inspirerend.  Heb je belangstelling? Stuur dan een mail aan Janine Eleveld.