Stichting

Op 15 maart 2017 is opgericht de Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland. Het bestuur bestaat uit drie personen. Dit zijn Peter van Wingerden, voorzitter, Pauline Kreuwel, secretaris en Wilco Wansink, penningmeester. Hier vindt u de Statuten van de stichting.
Voor correspondentie met het bestuur kunt u gebruik maken van het volgende e-mailadres: taalcoacheszuidkennemerland@gmail.com.
Onze taalcoaches kunnen om niet gebruikmaken van de volgende verzekeringen
– als zij in Heemstede wonen: http://www.casca.nl/welzijn/over-ons/steunpunt-vrijwilligerswerk
– als zij in Haarlem wonen: https://www.haarlem.nl/vrijwilligersverzekering/
– als zij in de gemeente Bloemendaal wonen: https://www.bloemendaal.nl/zorg-welzijn-en-werk/vrijwilligerswerk.html.